Nem arbejdsordre og tæt samarbejde

Lime Field er et mobilt arbejdsordensstyringssystem, der kan tilsluttes Lime CRM. Ressourcer, tjeklister, certificering, tidsrapporter og statistikker – Field håndterer alt og gør din sagsstyring problemfri! Rigtig praktisk.

Book en demo
Lime Field dashboard på ipad

Hvorfor mobil sagsbehandling?

Mere tilfredse kunder

Dine kunder ser helst, at deres problem skal løses så hurtigt og smidigt som muligt. Med Field add-on til Lime CRM kan din virksomhed ikke bare øge takten, det kan også forbedre kvaliteten med et samlet feed for ordrer. Det giver tilfredse kunder.

Øget rentabilitet

Field forbedrer din virksomheds ressourceplanlægning og øger effektiviteten, fordi kontor og felten arbejder sammen. Det får omkostningerne per sag til at dale, og rentabiliteten til at stige.

Hurtig opfølgning

Med Field add-on til Lime CRM kan du investere din tid i vigtigere ting end at sammensætte Excel-ark og tegne grader: Al data fra ugens, månedens og årets sager er jo allerede samlet. Nogle knaptryk, og statistikken er tilgængelig.

Sådan fungerer Lime Field og Lime CRM

  1. Kundeservice eller kunde registrerer en sag i Lime CRM via formularer/kundeportal.
  2. Sagen sendes direkte til den korrekte eksekutor eller ressourceplanlægges, og der oprettes en arbejdsordre i Lime Field.
  3. Teknikere i marken og/eller underleverandør får alt det nødvendige materiale og rapporterer status på sag, tid, materiale, billeder og anden information.
  4. Den komplette faktureringsdokumentation sendes til Lime CRM eller kundens faktureringssystem, og kunden får besked om, at problemet er løst. Sagen afsluttes i Lime CRM.
  5. Statistikker og rapporter for afsluttet arbejde er samlet i Lime Field, klar til analyse.

Lime Field håndterer naturligvis også interne rutiner og tilbagevendende arbejde! Det er muligt at planlægge og oprette arbejdsordrer automatisk, eksempelvis til systematisk brandbeskyttelsesarbejde og afrunding.

Book en demo